I dag starter Frej.dk afdeling Vest sin 3. arbejdsrunde med møbelinstallation og flytning af ca. 120 medarbejder hos en stor tysk-ejet produktionsvirksomhed i Århus N erhvervsområde.

Virksomheden har ca. 900 ansatte og siden efteråret 2018 har der foregået en større renovering af virksomhedens kontorfaciliteter. For at give plads til håndværkerne har Frej.dk været behjælpelig med at oprette et stort midlertidigt erhvervslokale med plads til ca. 130 arbejdspladser, hvortil medarbejderne flytter, mens deres egne lokaler bliver renoveret.

I denne runde flytter vi så 120 medarbejder tilbage til deres nye lokaler, installerer og monterer nye kontormøbler og andre 100 medarbejdere fra andre afdelinger flytter til det midlertidige storrum, hvor de kan udføre alle deres arbejdsfunktioner, indtil Frej.dk kommer tilbage til 4. arbejdsrunde og hjælper medarbejderne tilbage til nye faciliteter.

Først engang henover sommeren 2019 vil vi afslutte dette projekt, som til den tid har taget 10 – 12 måneder at gennemføre. Projektet har krævet alle vores kompetencer indenfor håndtering af logistik med nye møbler, erhvervsflytning, montage og IT-kabling.

Frej.dk Møbelinstallation Erhvervsflytning Flyttefirma Montering Århus Jylland Montering Monterer