Corporate Social Responsibility (CSR)

Hos Frej.dk prioriteres arbejdet med CSR som et udtryk for virksomhedens sociale ansvar/samfundsansvar. CSR er virksomhedens vilje til frivilligt at bidrage til at handle ansvarligt på et globalt og samfundsmæssigt plan. Dette gøres blandt andet ved at tage hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sociale vilkår, miljø og arbejdsmiljø.

Vi anser ansvarlighed som et nøgleord for at kunne være en velfungerende virksomhed – eller i daglig tale: En ordentlig virksomhed! Vi ønsker at udvise ansvarlighed ved at være et ordentligt firma med høj moral og styr på forretningen. Det giver os selv en god fornemmelse af stabilitet og det giver tryghed for vores kunder og vores ansatte. Derfor har vi hos Frej.dk i virkeligheden altid arbejdet med CSR – og det har vi gjort længe før det blev lovpligtigt for de største virksomheder i Danmark.

Hvad betyder CSR for os?

CSR er en integreret komponent i Frej.dk’s daglige aktiviteter og det er vores intention at holde os ajour med udviklingen i samfundet, samt til enhver tid følge lovgivningen og etiske retningslinjer.

CSR er betydningsfuldt for Frej.dk, da vi ønsker at tage initiativ til at beskytte vores samfund og miljø ved løbende at forbedre vores aktive arbejde for omgivelserne og medarbejderne. Hvert år beslutter og budgetterer vi nye investeringer i bygninger, materiel og køretøjer for hele tiden at have en høj kvalitet og effektivitet til sikring af et godt fysisk arbejdsmiljø. Vi anser etisk ansvarlighed som en helt naturlig del af vores daglige forretningsgange, fordi vi stræber efter at sætte de højeste standarder i branchen og for vores ansatte.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle, så vores ansatte kan identificere sig med Frej.dk og udvise stolthed over det vi står for. Ved at gå forrest, er vi med til at skabe bedre relationer til vores kunder, ejere, partnere, medarbejdere, leverandører, brancheorganisationer og faglige organisationer.

Vores medarbejdere er det afgørende led

En af grundene til, at vi er nået langt hos Frej.dk er vores medarbejdere, som vi gør meget for både at uddanne, involvere og holde på. For de er det helt afgørende led. Det er dem, som skal sikre at vores kunder oplever høj kvalitet i vores serviceydelser. Og det er dem som skal sikre, at vi giver jer den højeste effektivitet og dermed mest værdi for pengene – og i sidste ende er det jo hvad det hele handler om.

Hvad gør Frej.dk i praksis?

Frej.dk arbejder med CSR ud fra FN´s Global Compact som bygger på principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Det lyder fint og meget globalt, men det har vist sig at være meget konkret og anvendeligt for den måde vi tager aktivt socialt- og samfundsmæssigt ansvar gennem blandt andet:

  • Et etisk regelsæt for underleverandører

Vi sikrer os at ikke-ansatte medarbejdere også følger de samme retningslinjer, som gælder for vores egne ansatte. Således skal underleverandører bekræfte, at de overholder menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt samarbejder med Frej.dk om at forbedre sociale og arbejdsmiljømæssige forhold.

  • En arbejdsmiljøpolitik vi som virksomhed efterlever

Vi har en Arbejdsmiljøorganisation, som arbejder tæt sammen med Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø om alt vedrørende vores arbejdsmiljø – fra love og regler til viden og værktøjer, som kan forbedre vores arbejdsmiljø. Det gælder blandt andet om at forebygge arbejdsulykker, at modarbejde stress, at sikre et godt klima og undgå mobning, støj, sygefravær – og i det hele taget at sikre trivsel og samvær på arbejdspladsen.
Vi er stolte over at være tildelt en Grøn Smiley fra Arbejdsmiljø i Danmark (læs mere på www.amid.dk)

  • Et adfærdskodeks (Code of Conduct) vi og vores ansatte efterlever

Det drejer sig om at håndtere hele virksomheden ansvarligt og skabe en rimelig sund, sikker og inkluderende arbejdsplads, hvor vi alle kan forbedre vores professionelle kompetencer, udvikle os som mennesker og føle os værdsat.

Dernæst, at vores engagement i markedet sker ved at skabe relationer, som er baseret på respekt og gensidig gavn. Det er derfor, at vi bestræber os på at forstå og forudsige behovene hos vores kunder, underleverandører, partnere og andre interessenter, så vi optræder med integritet og handler fair og ansvarligt. Så vi gør vores yderste for at levere høj arbejdskvalitet i rette tid og til den aftalte pris – for at gøre tingene bedre end forventet

Og sidst, at vi er engageret i samfundet ved at finde nye metoder til at minimere vores miljømæssige fodaftryk, fremme en fair konkurrence og forbedre forholdene i det samfund, hvor vi lever og arbejder.

  • En integrationspolitik vi og vores ansatte efterlever

Hos Frej.dk går mangfoldighed hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Det gælder for os om at bringe medarbejdernes forskellige kompetencer i spil og samtidig skabe et arbejdsmiljø der bygger på gensidig respekt og sammenhold. Det er vigtigt at sætte ord på den kultur vi har i virksomheden – og i Danmark i øvrigt – og forklare de uskrevne regler, så de bliver synlige for alle.

  • En sygefraværs og opfølgningspolitik som sikrer trivsel

Formålet med vores sygefraværspolitik er at vise omsorg for alle ansatte. Vi skal sørge for, at arbejdsforholdene er indrettet på en sådan måde, at der ikke er risiko for arbejdsbetingede problemer som kan medføre en sygemelding. Det er vores mål at der er en konstruktiv dialog med medarbejdere som er blevet syge, om mulighederne for at nedbringe sygefraværet. Og det er lykkedes i stor udstrækning hos Frej.dk. Vores sygefravær for ansatte ligger årligt på omkring 1,7 dag pr. ansatte.

Har vi som arbejdsplads et stort sygefravær risikerer vi nemlig, at samarbejdet, trivslen og engagementet forringes for alle medarbejdere. Medarbejdernes trivsel er derfor afhængig af at sygefraværet er så lavt som muligt og det er vigtigt for os at der skabes en kultur som sikrer netop dette.

  • En alkohol og misbrugspolitik med klare linjer

Frej.dk har en alkohol- og misbrugspolitik som er gengivet i vores personalehåndbog. Det er væsentligt for os, at der er klare linjer om alkohol og andet misbrug, som kan påvirke sikkerheden, sundheden, trivslen og effektiviteten i virksomheden negativt. Vi har stærke holdninger og en vilje til at tage effektivt og professionelt fat om et misbrugsproblem, hvis det skulle opstå.

  • En klima- og miljøpolitik, som vi har fokus på

Vi arbejder systematisk med at forbedre virksomhedens påvirkning af klima og miljø. Hos Frej.dk har vi mange lastbiler kørende på vejene, og derfor har vi stort fokus på, hvor meget vi forurener med vores køretøjer.

Gennem vores medlemskab af DTL – Danske Vognmænd – modtager vi løbende ny information om transportsektorens belastning af miljøet. Også hos lastbilproducenter er der stor fokus på at udvikle ny og renere teknologi og via EU´s Euro-normer er der nu lagt begrænsninger på hvor meget lastbilmotorer må forurene.

Transportsektorens CO2-udledninger hænger direkte sammen med forbruget af brændstof. Ved at bruge mindre brændstof slipper luften for CO2 og samtidig sparer vi som virksomhed på udgifterne. Så bedre udnyttelse af brændstoffet gavner både miljøet og virksomhedens bundlinje.

  • En kvalitetsstyring som alle skal efterleve

Vi stiller høje krav til vores ansatte og gennem præcise beskrivelser af arbejdsprocesser og intern policy, sikrer vi kvaliteten af driftsafviklingen i virksomheden. Det gælder om at sikre det bedste for vores kunder og derfor registrerer vi fejl og afvigelser, så vi løbende kan tilrette vores kvalitetsstyring.

Ansvar for CSR

Ledelsen hos Frej.dk er overordnet ansvarlig for CSR politikken, herunder at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til det daglige arbejde og der følges op på de årlige evalueringer.

Der arbejdes endvidere på løbende at opsættes nye mål på alle områder.

Frej.dk CSR Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Miljø

© Frej.dkCorporate Social Responsibility (CSR)

Adresser

HQ København

Ejby Industrivej 30

2600 Glostrup

Afd. Århus

Silkeborgvej 765

8220 Brabrand

Mail

Telefon

Åbningstider

Grøn smiley
Arbejdsmiljø i Danmark

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.