Den 7. april 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Frej.dk ApS og årsregnskabet for 2019 blev godkendt.

År 2019 blev et godt år for Frej.dk. Resultatopgørelsen for året udviser en stigning i aktiviteterne på over 30%. Årets resultat før af- og nedskrivninger blev på DKK 1.701.161 mod DKK.817.403 året før. Resultatet indfrier ledelsens forventninger om stigende omsætning og et positivt resultat. Egenkapitalen er i året blevet forrentet med 21,1%.

Også starten af 2020 er forløbet med fortsat vækst og positiv indtjening. Efterfølgende er der i marts 2020 sket udbrud af sygdommen COVID-19 som følge af en hastig spredning af Corona-virus i Danmark og resten af verden. Dette har medført en række restriktioner fra de danske myndigheder, som potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Frej.dk er fra starten berørt af de gennemførte restriktioner og har oplevet en nedgang på min. 30% i marts 2020.

Det er i sagens natur ikke muligt at foretage nogen beløbsmæssig opgørelse af de økonomiske konsekvenser for udbruddet af Corona-virus for Frej.dk ApS på nuværende tidspunkt, men det er givet at den aktuelle situation vil påvirke resultatet for år 2020 i en mere negativ retning.

Men vi har en økonomisk stærk virksomhed med den højest opnåelige kreditværdighed AAA og ledelsen er derfor stålsat på at Frej.dk kommer til at klare sig igennem Corona-krisen.

Frej.dk ApS officielle årsrapport kan læses online på www.cvr.dk

 

Nøgletal finansår 2019:

Afkastningsgrad: 16,2

Likviditetsgrad: 227,82

Soliditetsgrad: 60,6